Jak działa spółka komandytowa i na czym polega jej organizacja?

Prowadzenie własnego biznesu często wymaga umiejętności i dodatkowej wiedzy. Trzeba mieć także pomysł na organizacje konkretnej działalności. Jednym z pomysłów jest wejście w spółkę z innymi podmiotami. W takim wypadku możliwości także jest wiele, a jednym z najbardziej popularnych obecnie jest spółka komandytowa. Na czym polega i co daje?

Na czym opiera się działanie spółki komandytowej?

Spółka komandytowa to tak zwany prywatny podmiot prawny typu korporacyjnego. Zasadniczo opiera się na partnerskich zależnościach właścicielskich i charakteryzuje się dwoma typami partnerów biznesowych. Jeden jest odpowiedzialny za długi wobec wierzycieli i nazywany jest komplementariuszem, a drugi to komandytariusz, którego odpowiedzialność jest trwale ograniczona i wyłączona spod długów wierzycielskich.

Ustawa mówiąca o spółkach handlowych klasyfikuje ten rodzaj jako spółkę osobową, ale warto podkreślić, że spółka komandytowa ma pewne cechy spółki kapitałowej. W szczególności dotyczy to faktu, że niektórzy partnerzy wewnątrz spółki – komandytariusze – mają nałożony obowiązek depozytowy, czyli są w ograniczonym zakresie odpowiedzialni za zobowiązania spółki i nie uczestniczą osobiście w zarządzaniu firmą. Dlatego czasami spółkę komandytową określa się jako tzw. firmę mieszana.

Kiedy wybiera się formę spółki komandytowej?

Tego rodzaju sposób organizacji przedsiębiorstwa może zostać ustanowiony do celów biznesowych lub w celu zarządzania własnymi aktywami. Często kwestia ta dotyczy połączenia sił między osobami z danej spółki, z których jedna w większym stopniu odpowiadała za zarządzanie firmą do tego momentu, a druga była tylko częścią całości, nie będąc na przykład współwłaścicielem przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach przy problemach finansowych spółki można zdecydować się na umowę komandytową, by osoba z długami dalej się nimi zajmowała, a drugi z partnerów przejął bieżącą działalność i wniósł do aktywnej strefy działania przedsiębiorstwa swój kapitał.
Spółka komandytowa zostaje ustanowiona na podstawie umowy sporządzanej na piśmie. Jeśli chodzi o formę, to status prywatnej spółki nie jest wymagany w przypadku tworzenia spółki gospodarczej o charakterze komandytowym. Oczywiście następuje rejestracja w rejestrze. Co ważne, zwykle zbywalność akcji jest dozwolona tylko przez komandytariusza, w którym to przypadku regulują ją postanowienia zgodne z umową dotyczącą spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Struktura organizacyjna spółek komandytowych

Najwyższym organem spółki komandytowej są wszyscy jej partnerzy. Organem statutowym są wszyscy komplementariusze, którzy spełniają ustalone wymagania. Wybrany komandytariusz może być również wyznaczony przez organ statutowy na mocy umowy partnerskiej do pełnienia określonego zadania. Zysk i strata spółki są dzielone między spółkę a komplementariuszami.

Spółka komandytowa – powszechność

Nie jest to tak popularna forma jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bez dodatkowych warunków, jednak wciąż pozostaje jednym z najpowszechniej stosowanych rozwiązań w kontekście organizacji strukturalno-prawnej spółek w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.